TEKMOVALNI PRIROČNIK 1000.si

TEKMOVALNI PRIROČNIK 1000.si

Pozdravljeni!

1000.si je novost v slovenskem, evropskem in svetovnem bikepacking prostoru.

Ponosni smo, da utiramo pot tekmovalnemu bikepackingu tudi v Sloveniji. Po 200 (bikepacking) milj po Sloveniji (2020 in 2021), bo v letu 2023 že tretje 1000 km dolgo tekmovanje.

Ponosni smo na vse vas, ki berete ta Tekmovalni priročnik. To pomeni, da ste dosegli prvi korak k udeležbi na premierni izvedbi 1000 km dolgega slovenskega tekmovalnega bikepackinga.

Ponosni bomo na vsakega udeleženca, ki se bo pojavil na štartu in bo v duhu in etiki bikepackinga zmogel traso.

Vsak udeleženec te preizkušnje, ki bo v duhu in etiki bikepackinga zmogel to 1000 km dolgo traso, bo lahko ponosen nase, saj bo traso zmogel sam, brez pomoči ekipe, ki ga streže spredaj in zadaj.

V nadaljevanju podajamo nekaj informacij o tej nepozabni preizkušnji.

ORGANIZATOR

Športno društvo Bikepacking Slovenija

Prvačina 119

5297 Prvačina

Slovenija

TRR: IBAN SI56 0475 1000 1548 122

BIC SWIFT: KBMASI2X, davčna št.: 41498003

NAČIN TEKMOVANJA

Solo:

 • moški,
 • ženske.

Pari (vsak izmed para se prijavi v svoji prijavi ter v njej navede ime in priimek sotekmovalca):

 • moški,
 • ženski
 • mešani.

Vožnja v paru pomeni, da sta tekmovalca ves čas skupaj na progi. Več o tem v razdelku ”Pravila”.

V primeru odstopa enega udeleženca v paru, lahko drug udeleženec nadaljuje tekmovanje po pravilih, ki veljajo za solo udeležence, vendar je lahko v cilju le finisher in ne more konkurirati za uvrstitev.

Štafeta 4 x 250 km (ne glede na sestavo, menjave: Novo mesto, Hodoš, Ravne na Koroškem).

Ena od posebnosti bikepacking dirke 1000.si so tudi štafete 4 x 250 km. To seveda ne pomeni, da bo vsak član štafete prevozil točno 250 km. Nekatere menjave bodo krajše, nekatere daljše. Štart bo v Ajdovščini, smer vožnje v nasprotni smeri urinega kazalca. Menjave bodo v Novem mestu (267. km), na Hodošu (515. km) in na Ravnah na Koroškem (732. km). Točna lokacija štarta, cilja in menjav bodo znane naknadno. V štafeti bo lahko vozil tudi tekmovalec, ki bo hkrati tekmoval v solo konkurenci, s tem, da bo v tem času imel pri sebi dva gps sledilca. Seveda bo moral v tem primeru opraviti dve prijavi. En tekmovalec lahko opravi več menjav, štafeto pa morata sestavljati vsaj dva tekmovalca.

Prijavo v štafeto opravi vsak član samostojno. Vodja štafete je odgovoren, da je štafeta na štartu popolna.

Potek štafet:
Prvi tekmovalec opravi tehnični pregled, položi kavcijo za gps sledilec in prevzame gps sledilec, ki ga ob menjavi preda naslednjemu. Prvi tekmovalec v štafeti je lahko tudi tekmovalec v solo vožnji. Menjava se izvede na točno določenem mestu. Na mestu vsake menjave se opravi tehnični pregled vsakega naslednjega tekmovalca, ki se začne predvidoma pol ure pred menjavo. Brez opravljenega tehničnega pregleda ni mogoče nastopiti. Zadnji tekmovalec v štafeti preda gps sledilec organizatorju, kar je pogoj za vrnjeno varščino.

Število udeležencev bo omejeno na:

 • 50 v solo konkurenci,
 • 10 parov in
 • 10 štafet.

GPS SLEDILEC

 • Organizator vsakemu udeležencu zagotovi gps sledilec, za kar udeleženec položi kavcijo. Za štafeto to uredi vodja štafete.
 • Vsak udeleženec prejme svoj gps sledilec, ki ga mora pred štartom namestiti na ustrezno mesto na kolesu. Če solo tekmovalec tekmuje tudi v štafeti, ima v tem primeru dva gps sledilca.
 • Po prihodu v cilj mora vsak udeleženec vrniti gps sledilec organizatorju, le-ta pa mu vrne kavcijo. Enako velja za zadnjega tekmovalca v štafeti.
 • V primeru odstopa mora udeleženec gps sledilec poslati na naslov organizatorja. Kavcijo dobi vrnjeno po organizatorjevem prevzemu gps sledilca. Enako velja za štafeto.

S PRIJAVO SE VSAK UDELEŽENEC OSEBNO STRINJA Z NASLEDNJIM:

 • da razume in odobrava pogoje sodelovanja, ki so v pravilih,
 • da se strinja, da bo spoštoval vse točke pravil,
 • da se strinja, da bo spoštoval in spodbujal bikepacking etiko,
 • da bo do sotekmovalcev, organizatorjev in prostovoljcev gojil prijateljski odnos, vse morebitne nesporazume pa reševal na strpen način,
 • da se strinja, da se zaveda osebnega zdravstvenega stanja, da organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli zdravstvene težave, ki se lahko pojavijo med dogodkom zaradi nenadnega dogodka ali malomarnosti s strani tekmovalca.

PRVENSTVO SLOVENIJE V TEKMOVALNEM BIKEPACKINGU

V sklopu bikepacking tekmovanja 1000.si bo prvič izvedeno tudi Prvenstvo Slovenije v tekmovalnem bikepackingu, ki bo odprtega značaja. Pravico nastopa na tem prvenstvu imajo vsi prijavljeni udeleženci 1000.si, ki imajo slovensko državljanstvo in stalno prebivališče v Sloveniji. Kdor želi tekmovati na tem prvenstvu, mora ob prijavi na tekmovanje 1000.si to označiti, kakor tudi izpolnjevati vse ostale pogoje za udeležbo.

Zmagovalci v vsaki kategoriji:

 • solo moški,
 • solo ženske
 • pari moški (oba člana morata imeti slovensko državljanstvo);
 • pari ženske (obe članici morata imeti slovensko državljanstvo);
 • pari mešani (oba člana morata imeti slovensko državljanstvo);
 • štafete enotna kategorija (vsi člani morajo imeti slovensko državljanstvo)

bodo dobili naziv ”Prvak Slovenije v tekmovalnem bikepackingu 2023”.

Nagrade bodo podeljene le v primeru prihoda v cilj vsaj treh udeležencev/parov/štafet v posamezni kategoriji. Izjemoma se lahko v primeru premajhne udeležbe podeli nagrado v absolutni konkurenci v posamezni konkurenci.

SLOVENSKI BIKEPACKING IZZIV

V letu 2023 ne načrtujemo Slovenskega bikepacking izziva.

V primeru drugačne odločitve ali drugačne izvedbe, bo to objavljeno na https://bikepackingslovenija.si/slovenski-bikepacking-izziv/.  

SPLOŠNE INFORMACIJE

1000.si je kolesarsko tekmovanje, ki v krogu poteka izključno po ozemlju Republike Slovenije.

Štart in cilj sta v Ajdovščini, točna lokacija bo znana pred štartom.

Na trasi ni vmesnih kontrolnih točk. Krajšanje ali neupoštevanje trase je lahko le v primeru višje sile, ko je ogroženo zdravje ali življenje udeleženca. V takem primeru je obvezno takoj obvestiti organizatorja.

Kljub temu se morajo udeleženci ustaviti in evidentirati v Mladinskem domu na Hodošu.

Pazite na cestno prometne predpise in na morebitne odseke, ki so prepovedani za vožnjo s kolesi. Kjer obstaja kolesarska steza, je uporaba le-te obvezna.

Štart:

24.6.2023 ob 00:01.

Cilj bo 27.6.2022 ob 8:00.

max. čas: 80 ur.

Kdor doseže cilj v tem času, prejme naziv ”Finisher 1000.si 2023”. Udeleženci, ki bodo prispeli v cilj po tem času, bodo razvrščeni v posebno kategorijo.

NAGRADE in RAZVRSTITEV

Nagrade niso predvidene.

V primeru, da bodo, bo med naborom nagrad prvi izbiral absolutni zmagovalec, potem najhitrejši moški/ženska, potem drugi moški/ženska/prvi par in tako naprej do izčrpanja fonda nagrad.

Kdor prej pride v cilj (ob upoštevanju bikepacking pravil) v posamezni kategoriji, je višje uvrščen. Uradni rezultati bodo razglašeni po pregledu ustreznosti vožnje vsakega udeleženca, predvidoma najkasneje v 7 dneh po koncu tekmovanja.

OPREMA

OPREMA TEKMOVALCA

Obvezna:

 • čelada,
 • odsevni jopič
 • prva pomoč,
 • zaščitna folija.

OPREMA KOLESA

Obvezna:

 • tehnično popolno kolo,
 • delujoča USTREZNA prednja in zadnja luč,
 • rezervne baterije,
 • odsevni trakovi na okvirju in na vseh vilicah kolesa.

Pred štartom bo tehnični pregled kolesa in opreme. Brez opravljenega tehničnega pregleda ne bo možna udeležba na tekmovanju.

BRIEFING

Briefing pred tekmovanjem je obvezen za vse udeležence v solo konkurenci, za pare in za prvega v štafeti.

ZAVAROVANJE

Tekmovalci se tekme udeležujejo na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema odgovornosti za poškodbe ali škodo nastalo na opremi udeležencev. Z udeležbo na prireditvi se tekmovalec strinja z vsemi pravili in posledicami, ki veljajo za prireditev.

Osebno zavarovanje: Vsak tekmovalec mora imeti lastno nezgodno zavarovanje, ki bo pokril vse stroške iskanja, reševanja in zdravljenja ter vključuje zavarovanje odgovornosti.

USTREZNA PRIPRAVLJENOST

Ob prijavi udeleženec izjavi, da je ustrezno fizično pripravljen.

FAIR PLAY

Pomoč kogarkoli je prepovedana.

Izjema je pomoč drugemu tekmovalcu, kateremu je ogroženo zdravje ali življenje. Taka pomoč je obvezna in bo še posebej nagrajena.

KRŠENJE PRAVIL

Pravila so nujno zlo in vsako kršenje pravil bo kaznovano. Višina kazni bo v časovnem pribitku in bo izrečena po prihodu v cilj, v nekaterih primerih sledi tudi diskvalifikacija.

Pred prijavo si pozorno preberite  razdelek Pravila.

Upoštevajte pravila bikepackinga. Bodite ponosni bikepacker.

Na trasi bo precej sodnikov in prostovoljcev, ki ne bodo posebej označeni, morda vseh ne boste niti videli.

Odločitev organizatorja o izrečeni kazni je dokončna.

Posebne določbe:

 • Vsak udeleženec se mora strinjati s pravili, ki so objavljena na https://bikepackingslovenija.si/pravila-1000-si/. Brez tega strinjanja udeležba ni možna.
 • Vsak tekmuje na lastno odgovornost.
 • Tekma je odprta za vse, moške in ženske, ki so na dan tekmovanja polnoletni.
 • Tekmovanje bo v vsakem vremenu. Izjema so samo situacije, ko je lahko ogrožena varnost udeležencev (izjemno neurje …). V tem primeru o rezervni varianti proge ali celo odpovedi odloča organizator prireditve. V primeru odpovedi ali tekmovanja ima udeleženec možnost povračila štartnine v višini 75% že plačanega zneska ali prenosa na naslednjo tekmovanje.
 • V primeru višje sile (npr. Covid 19 in/ali podobno) bo tekmovanje prestavljeno ali odpovedano. Vsak udeleženec ima v tem primeru možnost povračila štartnine v višini 75% že plačanega zneska ali prenosa na naslednjo izvedbo.
 • Trasa NE bo označena.
 • Vsi udeleženci morajo imeti predpisano obvezno opremo.
 • Tekmovalec lahko kadarkoli prostovoljno odstopi od tekme. Svoj odstop mora takoj sporočiti organizatorju.

PRITOŽBE

Vse pritožbe morajo biti podane med tekmovanjem ali v roku pol ure po prihodu tekmovalca v cilj v pisni ali ustni obliki s kavcijo v višini 50 €. Pritožbe glede nepravilnosti na progi morajo biti z dokazili (fotografski material ali priče).

O pritožbi bo odločal organizator. Odločitev bo sprejeta v najkrajšem možnem času. Odločitev organizatorja je dokončna.

FOTODOKUMENTACIJA

Vsak tekmovalec se odreka zahtevi za fotografske avtorske pravice med dogodkom in se odreka vsake tožbe proti organizatorju in njegovim partnerjem za uporabo njegovih slik.

PRIJAVE samo na https://bikepackingslovenija.si/1000-si-prijava/

Vaša prijava bo potrjena po prejemu plačila, velja pa:

Solo in pari (znesek na člana):

 • 100 € do 31.3.,
 • 120 € do 15.5.,
 • 140 € do 15.6.
 • 160 € po 15.6. (do najkasneje 22.6.), vendar brez majice in spominske medalje.

Štafeta (znesek na člana):

 • 55 € do 31.3.,
 • 65 € do 15.5.,
 • 75 € do 15.6.,
 • 85 € po 15.6., vendar brez majice in spominske medalje.

Zaključek prijav 15.6.2023, plačilo štartnine na TRR organizatorja, račun prejmete po e pošti. Vračilo štartnine ni možno, v primeru odjave (do 15.6.2023) se lahko na izrecno željo udeleženca polovica plačanega zneska prenese v naslednje leto. Po tem datumu prenos ni več možen.

Plačilo izvedete po navodilih na spletni strani: https://bikepackingslovenija.si/1000-si/.

Plačilo se izvede na

TRR: IBAN SI56 0475 1000 1548 122

BIC SWIFT: KBMASI2X

davčna št.: 41498003

namen: ”1000.si-ime priimek/ime ekipe/štafete”

Če plačate za več udeležencev hkrati, sporočite njihova imena na info@bikepackingslovenija.si.

Prijave sprejemamo najkasneje do 15.6.2023 ali do zapolnitve limita plačanih prijav tekmovalcev. Prijava je potrjena, ko je štartnina plačana in prejeta na račun organizatorja. Prijave bodo upoštevane po vrstnem redu prejetih plačil. Prehod med tekmovanjem in kategorijami je mogoč do 15.6.2023.

Odpoved prijave se lahko izvrši samo preko e-maila info@bikepackingslovenija.si.

ŠTARTNINA VKLJUČUJE:

 • udeležbo na tekmovanju,
 • uporabo GPS sledilca in meritev časa,
 • testenine in brezalkoholno pijačo v neomejeni količini na Hodošu,
 • možnost kratkega spanja na Hodošu,
 • uporabo osnovnega orodja za popravilo kolesa in kolesarske tlačilke,
 • spominsko medaljo za finisherje (tekmovalci v solo kategoriji dobijo personalizirano),
 • spominska majica,
 • nepozabno avanturo, ki si jo boste zapomnili do konca življenja.

ŠTARTNINA NE VKLJUČUJE

 • vsega, kar ni izrecno opredeljeno, da vsebuje štartnina.

ETIČNI IN MORALNI STANDARDI

Organizatorji se trudimo vzpostaviti visoke etične in moralne standarde. Zato vam bomo ob prijavi zastavili nekaj vprašanj. Za odgovore boste imeli 7 dni časa. Po prejemu izpolnjenega vprašalnika, ki se nanaša na splošna vprašanja o poznavanju etičnih in moralnih standardov bikepackinga ter odnosa do sotekmovalcev, organizatorja in prostovoljcev, bomo organizatorji odgovore pregledali in presodili, ali poznate bikepacking pravila in ali ustrezate etičnim in moralnim standardom ter vašo prijavo potrdili ali zavrnili. Odločitev v tej fazi bo dokončna. Plačilo štartnine bo možno šele po prejemu izpolnjenega vprašalnika in potrditvi nastopa s strani organizatorja. V primeru plačila štartnine, kljub organizatorjevi zavrnitvi nastopa ali pred odločitvijo organizatorja, bomo tako plačilo smatrali kot donacijo in zneska ne bomo vračali.

Predlagamo, da si pred odgovarjanjem na vprašanja vzamete čas in pregledate spletno stran https://bikepackingslovenija.si/faq/, saj tam najdete veliko koristnih informacij, seznanitev s tekmovalnim priročnikom in pravili pa je obvezna že ob prijavi. V razdelku FAQ boste morda dobili tudi kak namig za odgovore.

Ekipa ŠD Bikepacking Slovenija

https://bikepackingslovenija.si/

info@bikepackingslovenija.si

+386 41 687 069 (Andrej)

https://www.facebook.com/%C5%A0D-Bikepacking-Slovenija-108158787253787

https://www.facebook.com/1000si-112501707245370

https://www.facebook.com/Slovenski-bikepacking-izziv-Slovene-bikepacking-challenge-100616221992479